Potvrzení způsobilosti

Potvrzení způsobilosti
Způsobilost lisovacího nářadí je zjišťována zásadně výrobcem lisovacího nářadí. Způsobilost lisovacího nářadí REMS byla navíc potvrzena samotným výrobcem/dodavatelem systému nebo prokázána nezávislou technickou zkušebnou.

Potvrzení způsobilosti výrobce/dodavatele systému
V současné době přezkoušelo více než 90 % výrobců/dodavatelů uvedených systémů s lisovanými tvarovkami lisovací kleště REMS a potvrdilo způsobilost pro jejich systém s lisovanými tvarovkami.

Potvrzení způsobilosti nezávislými technickými zkušebnami
Pro další systémy s lisovanými tvarovkami byla způsobilost lisovacího nářadí REMS prokázána nezávislými technickými zkušebnami:

Expertní posudek TÜV
Provedeny pro Geberit Mepla, Geberit Mapress C-Stahl, Geberit Mapress Edelstahl, Geberit Mapress Kupfer, Nussbaum Cupress, Nussbaum Optipress, Uponor Unipipe, Viega-’profipress’, Viega-’profipress G’, Viega-’sanfix P’, Viega-’sanpress’, Viega-’Viegatherm P’, Wavin Tigris. Expertní posudky TÜV potvrzují, že je lisovací nářadí REMS způsobilé vytvořit bezvadná, uvedeným systémům plně odpovídající lisovaná spojení, a to jak ve spojení s lisovacími kleštěmi REMS, tak i ve spojení s lisovacími kleštěmi výrobce/dodavatele systému.


Zkouška způsobilosti podle DVGW W 534 (pitná voda)
S lisovacím nářadím REMS vyrobené lisované spoje byly přezkoušeny Státním zkušebním ústavem materiálu v Darmstadtu (MPA) podle pracovního listu DVGW W 534. Ústav MPA je pověřen DVGW provádět tyto zkoušky. Byl přezkoušen reprezentativní průřez lisovaných spojení systémů s lisovanými tvarovkami Geberit Mapress Edelstahl, Raccorderie Metalliche inoxPRES, Raccorderie Metalliche steelPRES, Uponor Unipipe und Viega Profipress. Zkoušky vedly k výsledku, že lisovací nářadí REMS je způsobilé vytvořit bezvadná, uvedeným systémům plně odpovídající lisovaná spojení.

Zkouška způsobilosti podle DVGW VP 614/625 popř. prEN 1254-7 (plyn)
S lisovacím nářadím REMS vyrobené lisované spoje byly přezkoušeny zkušebnou TÜV resp. zkušebním ústavem materiálu Nordrhein-Westfalen popř. výzkumným ústavem DVGW Karlsruhe podle pracovního listu DVGW VP 614/625 popř. ústavem BSI (UK) dle prEN 1254-7. dle DVGW-pracovního listu VP 614. Byl přezkoušen reprezentativní průřez lisovaných spojení systémů s lisovanými tvarovkami Geberit Mapress Edelstahl Gas, Geberit Mapress Kupfer Gas, Henco Gas, IBP >B<press Gas, Kembla KemPress Gas, Pegler Yorkshire X-Press Copper Gas, Uponor MLC-G, Viega Profipress G, Viega Pexfit Fosta G, Viega Sanpress INOX G, Viega PropressG GAS System (AUS). Zkoušky vedly k výsledku, že lisovací nářadí REMS je způsobilé vytvořit bezvadná, uvedeným systémům plně odpovídající lisovaná spojení.