REMS – silná pozice na trhu díky důslednézásadové výrobní a prodejní politice.

Základem silné pozice REMS na trhu jsou technicky pokrokové a kvalitativně hodnotné výrobky a pevný, na opravdové nosiče obratu koncentrovaný výrobní program jakož i vysoká schopnost cenově konkurovat, a to díky racionální, cenově výhodné vlastní výrobě.

Těžištěm odbytové politiky je vždy princip, prodávat výrobky REMS výhradně prostřednictvím odborného obchodu. Tento je firmou REMS mnoha způsoby podporován. Odborní poradci REMS, vybavení předváděcími vozy provádějí školení o produktech přímo na místě a předvádějí výrobky REMS na společných návštěvách zákazníků, při předváděcích akcích či firemních dnech prodejců a na výstavách. Radí při výběru nářadí a nachází pro konktrétní případ nejkomfortnější, nejspolehlivější a nejhospodárnější řešení.


Důsledná odbytová politika je založena na dlouhodobě orientovaných výsledcích, důvěře a solidnosti.

Takto se instalatéři seznámí s paletou výrobků v praxi: Odborní poradci REMS jsou na cestách s předváděcími vozy a předvádí stroje a nářadí v konkrétním nasazení, přímo na stavbě.